Egészségügy‎ > ‎

Gondozási Központ (NEM AZONOS AZ ARANYKOR KÖZPONTTAL!)Kedves Érdeklődőnk!
Kérjük, hogy az Aranykor Központ telefonszámán ne keresse a Gondozási Központot. Ezen a számon csak az idősek képzésével kapcsolatban adunk felvilágosítást.
A Gondozási Központ leírását tartalmazza az oldalunk, mint olyan helyi társintézményét, amelynek munkáját fontosnak látjuk.I. 
Szociális ellátások

Házi segítségnyújtás 

Házi segítségnyújtás keretében tapasztalt, szakképzett gondozónőink a gondozásra szorulók otthonában segítenek pl. a közvetlen környezet rendbetétele, fürdetés, etetés, gyógyszerek felíratása és kiváltása, napi vagy heti gyógyszeradagolás, szükség szerint bevásárlás, hivatalos ügyek intézése, ill. minden olyan, ami a gondozott életminőségén javít vagy segíteni tud.

Az egyedül élő idősek magányának oldására is nagy segítség a gondozónőink jelenléte. Indokolt esetben akár mindennapos gondozást is biztosítunk.

Az ellátás igénybevételének lehetősége hétfőtől péntekig, ill. munkanapokon 8.00 -16.00 óra közötti időben biztosított.

        Érdeklődni lehet:

Kissné Pető Ilona gondozásvezetőnél

Tel.:06/26-311-964 vagy 06/20- 5940999

e-mail:petoilona@freemail.hu

Idősek Klubja

A Gondozási Központ Szentendre a székhelyen (Szentendre, Sztaravodai út 2.) idősek és a demens betegek nappali ellátásaként idősek klubját működtet.
Az idősek klubja fontos része az otthonukban élő idősek életének, csökkenti az egyedüllét és a magány érzését, segítséget nyújt a társas kapcsolatok ápolásában, információk megszerzésében, a tartalmas időtöltésben. Hozzájárul a napi életritmus megtartásához.  A klubélet keretében lehetőség van a napi háromszori étkezés igénybevételére.

A nappali ellátás igénybevételének lehetősége hétfőtől péntekig, ill. munkanapokon 7.30-15.30 óra között biztosított.

Az ellátás biztosítja:

 • lehetőség a napközbeni tartózkodásra
 • az ellátottak hasznos időtöltését, szellemi torna, kreatív foglalkozások, társasjátékok, kirándulás, ünnepek közös megélése, mindez szakképzett gondozónők felügyeletében
 • szabadidős programok szervezését
 • pihenést
 • közösségi együttlétet
 • személyi tisztálkodás lehetőségét
 • szükség esetén ruházat mosását
 • napi háromszori étkezés elfogyasztását
 • hivatalos ügyek intézése
 • egészségügyi gondozás (napi vérnyomás, vércukor mérése, gyógyszerezés, diéta betartására való odafigyelés, stb.)
 • egészségügyi alap és szakellátáshoz való hozzájutás segítése
 • életviteli-életvezetési tanácsadás, mentális gondozás mentálhigiénikus szakemberünk segítségével
 • napi torna lehetősége
 • Szentendre Város Egészségügyi Intézményeinek sikeres pályázata jóvoltából heti 2 alkalommal gyógytorna van, melyet akár nem klubtagok is igénybe vehetnek

Intézményünk az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus által kiírt sikeres pályázat és ezen felül a város anyagi támogatása segítségével teljes körűen akadálymentesítésre és átalakításra került.

A klubban integráltan időskori demenciában szenvedők nappali ellátására is van lehetőség, amelyhez a szakembereken  kívül  adott a biztonságos tárgyi környezet is .

Az ellátás igénybevételének feltétele, az IDŐSEK KLUBJÁNAK HÁZIRENDJÉNEK betartása.

               Érdeklődni lehet:

Lovas Judit klubvezetőnél

Tel.:06/26-311-964 vagy 06/20- 5958980

e-mail: lo.judit@freemail.hu

Szociális étkeztetés

Az önkormányzat a Gondozási Központonunkon keresztül napi egyszeri meleg étkezést nyújt azon lakosoknak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem tudják biztosítani.

Az étkeztetést a lakosság szükségleteinek megfelelően megszervezzük az étel

 • helyben fogyasztással (a Gondozási Központ étkezőjében),
 • elvitelének lehetővé tételével,
 • indokolt esetben lakásra szállításával.

A Püspökmajori lakótelepen élők részére a Bölcsőde konyháján - ételhordóban történő elvitellel- is tudunk ebédet biztosítani.

Ha az étkeztetésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, szakorvos javaslatára az étkezést igénybe vevő részére diétás (tej-tojás mentes, gluténmentes) ebédet tudunk biztosítani.

   Érdeklődni lehet:

Nagy Annamária pénzkezelő-adminisztrátornál

Tel.:06/26-311-964 vagy 06/20-5938333
e-mail: annamaria610507@citromail.hu

A szociális ellátások igénybevétele a jövedelmi viszonyok függvényében térítésköteles. A térítési díjakat - sávos rendszerben- az Önkormányzat Képviselő-testülete helyi rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet alapján szabályozza.

A fenti szociális szolgáltatások ellátási területei Szentendre város és Pilisszentlászló település közigazgatási határaira terjed ki. A gondozottakkal az intézmény Megállapodást köt, mely az ellátás biztosításának feltételeit tartalmazza.

Intézményünk munkájának elismeréseként a 2009. évben Pro Urbe díjat kapunk. Az ellátottakhoz eljuttatott „Ellátott elégedettségi kérdőívek” alapján elmondhatjuk, hogy minden szakterületről pozitív visszajelzést kapunk.

II. Egészségügyi alapellátások 

Intézményünk feladatellátásába tartozik a Védőnői –és Iskola-egészségügyi Szolgálat működtetése is.

Az egészségügyi preventív alapellátás keretében a cél: a nők és gyermekek egészségének megőrzése, segítésére irányuló egészségügyi, mentális és szociális tevékenység végzése, amelynek alapelve a betegség kialakulásának, az egészségromlásnak a megelőzése. A védőnő gondozási tevékenységét azon családok körében végzi, ahol várandós és gyermekágyas anya, ill. 0-6 éves korú gyermek él.

2012. májusában a védőnők a belvárosban lévő új és korszerű tanácsadóba költöztek.

Az iskolai oktatásban résztvevők preventív ellátásáról az alapellátás keretén belül szervezett rendszeres iskola-egészségügyi ellátás gondoskodik.

A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes, a feladatok ellátását az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza.

A területi és iskolavédőnők, valamint az iskolaorvosok elérhetősége, a rendelési és tanácsadási időkről bővebben az egészségügyi intézmények címszó alatt, ill. az iskolák honlapján tájékozódhat.

               Érdeklődni lehet:

Védőnői Szolgálat

2000 Szentendre, Duna korzó 18.

Péter Erzsébet csoportvezető védőnőnél

Tel.:06/26-311-943 vagy 06/20- 5411550

e-mail:szentendre.vedonok@gmail.com

Az Intézmény ellátásairól személyesen is érdeklődhet:

Gondozási Központ Szentendre

2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.

(a 11-es főút mellett, saroképület)

Tel.: 06/26-311-964

Fax.:06/26-301-397

Intézményvezető: Kecskésné Sipos Andrea

06/20-5958902

e-mail: kecskesne.andrea@freemail.hu

Fenntartó:

Szentendre Város Önkormányzata

2000 Szentendre, Városház tér 1-3.

Comments